Flaska 12 – Whiskykalender 2018

Den 2 April 2007, gick några till jobbet precis som en vanlig aprildag, men denna dag var speciell på ett sätt, för då fylldes cask 398 med drygt 278 liter. 11 år efter återstår ca 227,5 liter om vi antar att änglarnas andel varit snitt 2% per år. Flaskorna har sedan transporterats via olika vägar, till ett systembolag, via mig till en 30 ml flaska du har framför dig.

Ovan är egentligen mest bara till utfyllnad, ger inte så mycket mer info än att det är en 11 årig whisky, för etikett eller förhandsinfo gav så mycket.Så då får man gå på det lilla.