Flaska 20 – Whiskykalender 2019

Ägarbyten, världsekonomi och en mängd andra faktorer avgör när whisky släpps från ett destilleri. Då lagringstiden är lång är det svårt att förutspå hur marknaden ser ut om 5, 10 eller 15 år fram i tiden. Länge var det tyst från detta destilleri trots att produktionen fortlöpte (för blended industrin då) och tur var väl det annars hade inte dagens flaska sett dagens ljus.